Jogi információk

1. CIKK – ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A „www.fr.thuasne.com” weboldalt (a továbbiakban: „Weboldal”) a THUASNE társaság működteti, székhely: 120 rue Marius Aufan, CS 10032, 92309 LEVALLOIS-PERRET cedex, SAS (francia jog szerinti egyszerűsített részvénytársaság) 1 950 000 euró tőkével, bejegyezve a Nanterre-i Kereskedelmi- és Cégjegyzékbe az 542 091 186 alatt, mely biztosítja annak terjesztését (a továbbiakban: „Társaság”). A közzététel felelőse Elizabeth DUCOTTET. A honlapot a Platform.sh üzemelteti, amelynek székhelye: 22 rue de Palestro, Paris, 75002 France, egy SAS (francia egyszerűsített korlátolt felelősségű társaság), amely a kereskedelmi és cégnyilvántartásba 521 496 59 szám alatt van bejegyezve.

2. CIKK – A WEBOLDAL HASZNÁLATA

A Weboldalon megadott információk kizárólag arra szolgálnak, hogy segítsenek az olvasóknak megtalálni és jobban megérteni a Thuasne termékeit. Nem helyettesíthetik a szakképzett orvos tanácsát, illetve kezelését. Az itt megadott információk egyikét se használja arra, hogy problémáit orvos megkérdezése nélkül diagnosztizálja vagy kezelje. A Társaság a Weboldal minden látogatójának azt tanácsolja, hogy következetesen keressen fel egy orvost, mielőtt saját elhatározásukból megkezdenének, módosítanának vagy megszakítanának egy kezelést.

3. CIKK – A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE/AZ INFORMATIKÁRÓL ÉS A SZABADSÁGJOGOKRÓL SZÓLÓ FRANCIA TÖRVÉNY

Az 1978. január 6-i, 2004-ben módosított, az adatfeldolgozásról, az állományokról és a szabadságjogokról szóló, 78-17-es sz. francia törvény alkalmazásában a személyi adatok Weboldalról kiinduló automatizált kezelése a Commission Nationale de L'Informatique et des Libertés (országos informatikai és szabadságjogi bizottság, CNIL, Franciaország) számára tett nyilatkozat tárgyát képezi. A Weboldalról származó személyi adatok automatizált kezelése az 1978. január 6-i, módosított, az adatfeldolgozásról, az állományokról és a szabadságjogokról szóló, 78-17-es sz. francia törvény követelményeinek megfelelően történik. A Weboldalon a személyes adatok gyűjtése abból a célból történik, hogy a Thuasne Csoport az ügyfeleivel és leendő ügyfeleivel való kapcsolatot kezelve és nyomon követve kezelje az igényeket és választ adjon, valamint a Thuasne Csoportnak címzett álláspályázatokat kezelje. Adatait kizárólag a Thuasne Csoport azon partnereivel közöljük, akiknek ezeket az Ön kérésének jobb kezelése érdekében ismerniük kell. Az 1978. január 6-i, 2004-ben módosított, az informatikáról és a szabadságjogokról szóló francia törvény értelmében Önnek joga van az Önre vonatkozó információkhoz hozzáférni és azokat helyesbíteni, mely jogot a következő e-mail címre írva gyakorolhat: webcontact@thuasne.fr

4. CIKK – SÜTIK

A Weboldalon előfordulhat a „sütik” technológiájának alkalmazása és azon számítógép IP-címének megjegyzése, amelyről a Weboldalt megtekinti. A „sütik” olyan adatfájlok, melyeket egy webszerver küld az Ön böngészőjének, és amelyeket számítógépe merevlemeze tárol, lehetővé téve az Ön Weboldalon való böngészésére (megtekintett oldalak, megtekintés dátumai és időpontjai, a felhasznált számítógép és böngésző típusa, internetszolgáltató stb.) vonatkozó információk mentését, mégpedig azért, hogy amikor később felkeresi a weboldalt, egyszerűbb böngészést és az elvárásainak jobban megfelelő ajánlatokat és információkat nyújtson. Lehetősége van böngészője olyan beállítására, hogy értesítést kapjon a sütik használatáról és elutasítsa azokat. Ha elutasítja a sütiket, a Társaság nem tudja garantálni a Weboldal optimális megtekintését, továbbá előfordulhat, hogy bizonyos tartalmak vagy funkciók nem fognak a rendelkezésére állni.

5. CIKK – SZELLEMI TULAJDON

A Weboldalon közzétett minden információt a Társaság engedélyez. A Társaság a felhasznált képi anyagok jogainak tulajdonosa. A Társaság engedélyezi internetoldalai minden tartalmának felhasználását, másolását vagy nyomtatását a felhasználónak a társaságra vonatkozó tájékozódása céljából. Ezen információk kereskedelmi felhasználása a Társaság előzetes írásos beleegyezésével történhet. Ezen dokumentumok és a bennük található információk bemutatását és elrendezését szerzői jogok védik, beleértve azt az esetet is, amikor ezeken az oldalakon harmadik felek dokumentumainak felhasználására vagy másolására kerül sor az információkhoz való hozzájutás céljából. A Társaság vagy harmadik fél bejegyzett vagy be nem jegyzett védjegyeit tilos előzetes írásos engedély nélkül reklámanyagokban vagy egyéb publikációkban az információk terjesztése kapcsán felhasználni.

6. CIKK – FELELŐSSÉG

A felhasználó a Weboldalt kizárólag saját felelősségére használja. A Társaság egyetlen esetben sem vállal felelősséget a közvetlen vagy közvetett károkért (vagyoni kár, adatvesztés, pénzügyi kár stb.), melyek a Weboldal vagy bármely hozzá kapcsolódó weboldal eléréséből vagy használatából fakadnak. A Társaság semmiféle felelősséget nem vállalat olyan kárért vagy vírusért, amely az Ön számítógépét vagy informatikai eszközét elsősorban az informatikai rendszereken végzett jogellenes beavatkozások nyomán, illetve azt követően éri, hogy a Weboldalt eléri vagy használja, illetve a Weboldal elemeit letölti. A Társaság a lehető legnagyobb gonddal jár el annak érdekében, hogy a Weboldalon minőségi információkat terjesszen. Teljes mértékben azonban mégsem tudja garantálni a Társaság az információk pontosságát és teljeskörűségét. Így aztán a Társaság, melyet gondossági kötelem terhel, nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, mely rosszul felhasznált és/vagy pontatlannak vagy hiányosnak bizonyuló információból fakad. A Társaság vállalja, hogy minden tőle telhető erőfeszítést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy az internethasználók számára mindig elérhető legyen a Weboldal. A Weboldal elérhetetlensége esetén azonban a Társaság nem vállal felelősséget, bármi is legyen annak oka.

7. CIKK – MÁS WEBOLDALAKRA MUTATÓ LINKEK

A Társaság minden felelősséget elhárít azon más weboldalakon elérhető tartalomra vonatkozóan, melyekhez linkeket hozott létre, illetve amelyeket tudta nélkül hozhattak létre. A Weboldalhoz kapcsolódó más weboldalak elérése a felhasználó saját felelősségére történik. A Társaság elhárító továbbá minden felelősséget minden olyan harmadik félhez tartozó weboldalon található információkra vonatkozóan, ahol a Weboldalra mutató linkek találhatók.

8. CIKK – ALKALMAZANDÓ JOG

Jelen felhasználási feltételek szabályozása, értelmezése és alkalmazása a francia jognak megfelelően történik. Jogvita esetén kizárólag a francia bíróságok illetékesek.

9. CIKK – AKTUALIZÁLÁS

Mivel a Weboldal tartalma folyamatosan alakul, a Társaság fenntartja azt a jogot, hogy a Weboldalon található információk egészét vagy egy részét bármikor módosítsa vagy aktualizálja.